Szerzői jogok

A Kassák Könyvkiadó honlapján található, összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép a Kassák Könyvkiadó kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a Kiadó hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.

A Kassák Könyvkiadó főoldalára mutató linket bárki elhelyezheti saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a www.kassakkiado.hu oldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg!

A Kassák Könyvkiadó az oldalak szabad változtatásának a jogát fenntartja, beleértve a felhasználók által küldött, képek és írások törlését is. Az oldalakon található információk teljes vagy részleges utánközlése kizárólag a szolgáltató írásos beleegyezésével történhet. A lapon található tartalom a Kassák Kiadó és a cikkek szerzőinek a szellemi tulajdona. A Kiadó fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Kassák Kiadó oldalai teljes egészében, a reklámokkal együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megváltoztatott részt pedig nyilvánosságra hozni tilos. Tilos továbbá a Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével a nyilvánossághoz (akár változatlan formában is) újraközvetíteni.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így sokszorozott részének további felhasználására, terjesztésére, tárolására, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Ez esetben a Kassák Kiadó követelheti esetleges kárának megtérítését. A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:

1. nem módosítja az eredeti információt,

2. a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A Kassák Könyvkiadó pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Kassák Könyvkiadó meg nem rendelt kéziratokat, képeket, elektronikus rögzítésű anyagokat nem őriz meg és nem küld vissza! Ezalól kivételek a pályázatokra érkezett írások, pályaművek.

*** ***

Ezen jognyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

– A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

– Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

– A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;

– A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet;

– Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

– A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;

– Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

Hírlevél

Hírlevél

Értesüljön elsőként akcióinkról és új kiadványainkról!

Sikeres feliratkozás!