A Magyar Nemzet Története

Előkészületben…

MILLENNIUMI KRÓNIKA

Magyar Történelmi, Művelődéstörténeti Lexikon II. kötete

Érdekes és tanulságos jellemrajzok gyűjteménye
“A múltnak tanulságai útmutatói a jövendőnek.”

1000 esztendő magyar krónikája, mely nyomon követi a magyar sors alakulását – a személyiség, az életút, a hitvallás, a lelkület bemutatása által…
1000 magyar esztendő, mely végigkíséri a magyar történelem, kultúra, tudomány, művészet és gondolkodás – a magyar sors, szellem és érzület alakulását.

A MILLENNIUMI KRÓNIKA történelmi tabló, mely művelődéstörténeti áttekintést is ad: lapjain életre kelnek királyi, fejedelmi, főúri családok; főpapok, hittérítők, hadvezérek, világjárók; tudósok, írók, művészek, könyvtárnokok, mecénások – és mindazok a “nagy- és kisemberek”, akik történelmünk menetét befolyásolták.

A Kassák Kiadó – a nagy elődök nyomdokait követve – egy másik szemszögből: a személyiség, az életút, a hitvallás, a lelkület, vagyis az ember bemutatása által tárja fel 1000 magyar esztendő történelmének menetét; kultúrájának, tudományának, művészetének, gondolkodásának és érzületének alakulását.

Kinek szól ez a könyv? – Minden gondolkodó és tanulni vágyó magyar embernek. Mindazoknak, akik szeretnék megérteni a magyar sors alakulását; mindazoknak, akik régi korokat tanulmányozva, kíváncsiak az események mögött álló emberre, annak művére és művének hatására.

Az ismeretekben gazdag MILLENNIUMI KRÓNIKÁt tanárok és diákok, szülők és gyerekek, könyvtárosok és olvasók, életrajz-búvárok és művelődni vágyók, múltkutatók és tudásukat szívesen felmérő, gondolkodó elmék hasznosan forgathatják…

Valamennyiünk számára tanulságos és élvezetes olvasmány.

Szerkesztés alatt.

Részletek

Írj egy kommentet